Om Finskættede, Norsk-Finske og Kvener

“…Folk kunne heller brukt sin energi til å skape noe, i stedet for å diskutere oppatt vegger og nedad stolper hva en kven er, som jeg sa: vi er mennesker.” Alf Nilsen-Børsskog i Altaposten 13. mars 2010

Nye bilder

Kvenbevegelsens stridstemaer og meningsretninger (Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet og Norsk-Finsk Forbund)

Jeg har laget dette notatet, slik at det blir lettere å følge med i de kvenske meningsbrytningene. Notatet inneholder en oversikt over de 3 kven/finske organisasjonene som forvalter skjebnen til den kvenske og Norsk-finske nasjonalminoriteten. Dette notatet er laget etter mine observasjoner, så kan inneholde uriktigheter, mangel på informasjon og litt subjektive vurderinger. Det er derfor gledelig hvis representanter for organisasjonene som er uenig i beskrivelsen om sin organisasjon gir tilbakemelding under her for å korrigere notatet.

Les mer…

Åpent brev til den finske utenriksministeren - av Ivar Dervo

Ivar Dervo er fra Tana i Finnmark og har en variert militær karriere med blant annet FN tjeneste i Midtøsten og regimentssjefs stilling i Trøndelag. Han har i tillegg vært skolesjef i Hærens våpentekniske korps, kontorsjef i Hærstaben, tjenestegjort i NATO, og vært militær attaché i Finland. Han sitter for tiden som styremedlem i Qven-Østland er bosatt i Oslo. Her er hans åpne brev til den Finske utenriksministeren ang boka “Den finske arven” – av Thor Robertsen fra Norsk-Finsk Forbund. “Den finske arven” er ansett som det siste store angrepet på kvenbevegelsen, og skapte stor diskusjon da den kom ut i 2010.

Les mer…

Kvenene støtter opp om fjordbefolkningens rettighetskamp for fiske i fjordene

Norske Kveners Forbund vedtok en resolusjon på landsstyremøtet i vinter, der de støtter den sjøsamiske rettighetskampen for å forbeholde fjordfiske for fjordbefolkningen.

Hele resolusjonen:

Les mer…

Kvenene og sjøsamene krever stopp i vern i Nord-Troms

Landsstyremøtetmøtet i Norske Kveners Forbund vedtok å støtte opp om Kvænangen Qven- og sjøsamiske forenings kamp om å få stoppet verneplanene i Kvænangsbotn og Navitdalen.

I uttalelsen heter det:

Et interaktivt kart over kvensk bosetting i Finnmark 1865

Kvensk institutt skal publisere et interaktivt kart over den kvenske befolkningen i Finnmark i 1865, tirsdag kl. 15.00 den 7. september 2010. Forfatteren bak dette prosjektet, professor Bjørg Evjen, vil være til stede og fortelle om disse kartene.

Kartene er interaktive. Det vil si at du kan klikke deg inn på områder du vil ha mer informasjon om. Går du f.eks. inn i Loppa kommune, vil du se at det bodde 69 personer der som var registrert som kvener. Ved å klikke på mindre områder i Loppa, kan du f.eks se at i Nordelven var sju personer registrert, hva de hette, alder og hva de jobbet med.

Alf-Nilsen-Børsskog gir ut to nye diktsamlinger: “Älä unheeta minnuu” og “Korrui tien varrela”

Alf Nilsen-Børsskog gir ut to diktsamlinger

Kvenforfatter Alf Nilsen-Børsskog (1928) gir ut to diktsamlinger Älä unheeta minnuu (Ikke glem meg) og Korrui tien varrela (Smykker på veikanten) samtidig. Navnet til boka har gitt forglemmegei (Myosotis sylvatica), som på flere språk kalles “Ikke glem meg.” Blomstersymbolikk knyttes også til diktsamling Korrui tien varrela, der blomstene er uplukkete smykker på veikanten. Tidligere i år har den produktive forfatteren utgitt diktsamlingen Poiminttoi. Alle bøkene er utgitt av Kvensk institutt.

Les mer…

Stor kvensksatsning i høst - Kvenskkurs i Nordreisa, Storfjord, Alta og Oslo!

I høst har kvenorganisasjonene og institusjonene et vel av kvenske språk- og kultur kurs å tilby. For å kompensere på manglende formell Kvensk tilbud på universitetet i Tromsø denne høsten har Norske Kveners Forbund, Halti Kvenkultursenter og Storfjord språksenter satt i gang et omfattende kurstilbud fra Nordreisa i nord, til Oslo i sør. I helgen starter første kurshelg på Storslett i Nordreisa, og parallelt arrangerer Qven Østland tilbud i helga i Oslo. Fra før av har Høyskolen i Alta tilbudt etter- og videreutdanningstilbud i Alta. Se det omfattende kurstilbudet her.

Sjekk ut kursene som går i landet her

Nettpublikasjonslansering: Kvensk bosetting i Finnmark i 1865

Kvensk institutt tirsdag den. 7. september kl. 15. 00

Kvensk institutt skal publisere et interaktivt kart over den kvenske befolkningen i Finnmark i 1865, tirsdag kl. 15.00 den 7. september 2010. Forfatteren bak dette prosjektet, professor Bjørg Evjen, vil være til stede og fortelle om disse kartene.

Kvensk ungdom deltar som aldri før!

Rune Sundelin – Leder Norske Kveners ForbundFoto: Finnmarkdagblad

Kipparinfestivaali/Kipparifestivalen 23. – 25.juli 2010 har i 2010 fått til en historisk minoritetskonsert med ungdommer fra Vadsø, Lakselv, Nordreisa, Karigasniemi, Børselv. Det består av flere rockeband og 6-7 singelvokalister som får opptre med et helt orkester. I tillegg stiller Maria Seppälä, (15 år) Nordmannvik i Kåfjord på Riddu Násttit i Kåfjord i forbindelse med Riddu-Riddu festivalen.

Les resten av pressemeldingen

Programmet for Kippari i Børselv er klar!

Børselv 23. – 25. juli 2010

Fredag

Har du lyst til å være med på minoritetskonsert med ungdom på Kipparifestivalen i Børselv lørdag 24.juli?

Kippartifestivalen ønsker å komme i kontakt med ungdom som spiller i band eller synger på minoritetspråk. Målet vårt er å styrke og synliggjøre minoritetsspråk og da spesielt kvensk, andre språk er også aktuelle. Kipparifestivalen/kipparinfestivaali ønsker å skape nye kulturelle arenaer for ungdom og skape grunnlag for en framtidig kvensk sang og musikktradisjon. På sikt er målet å skapegrunnlag for å etablere Kvensk Grand Prix, KGP.

Kipparifestivalen har egen koordinator for ungdomskonserten, vedkommende er musiker og har også ansvar for lyd og lys. Festivalen har eget orkester med 4 dyktige musikere, deriblant 1 som er lærer i Kulturskolen i Porsanger og har deltatt i orkesteret på minoritetskonserter med ungdom senest i mai måned i Lakselv. Det er lagt opp til øving på fredag 23.juli og konsert på lørdag 24.juli. Alle artister, grupper skal fremføre 1 – 2 sanger på kvensk, evt. på annet språk.

Finnarna ved Ishavet! - Norges Kvenske befolkning

Se den lille filmen om Finnarna ved Ishavet, om de opprinnelige kvenene ved Ishavet – Vist på Finsk-svensk TV.

Tiden taler for et nytt kvenmuseum i Vadsø!

Vadsø kommune søker om statlig støtte til å bygge et nytt Ruija kvenmuseum i Vadsø. Det er mer aktuelt enn noen gang med et nytt museumsbygg for den nasjonale minoriteten kvenene. Kvenene er den offisielle betegnelse på finsktalende som har vandret fra Nord-Finland og Nord- Sverige til Nord-Norge over tid, særlig på 17- og 18-hundretallet. I dag omfatter ”kvener” alle med finsk språk- og kulturbakgrunn og deres etterfølgere som kom til Norge før 1945. Definisjonen baserer seg på selvidentifikasjon, og en del ønsker å bli omtalt som norsk-finske eller finskættede.

Ta kvensken din i bruk!

Ruijan Kaiku er en enestående avis i Norge. Den er flerspråklig: Mest på norsk og resten på kvensk og finsk, omtrent like mye begge deler. Noen artikler er på meänkieli.
Vi kan ha både bokmål og nynorsk, men også andre varianter av språket, inkludert dialekter. Av og til har vi artikler på svensk.

Av Liisa Koivulehto – Redaktør i Ruijan Kaiku, Publisert i Altaposten – 25.06.2010

Les resten av innlegget her

Åpning av Paaskiviikko 2010 - av Statsekretær Raimo Valle

Les talen av Raimo Valle ved åpningen av Passkivikko i Skibotn, 7. juni 2010

Det er en stor glede for meg å kunne delta på Paaskiviikko og jeg har også fått æren av å tale ved åpningen! Jeg har fulgt utviklingen av festivalen fra dens spede begynnelse og jeg må si det gleder mitt hjerte å se at man i år har utvidet rammene for festivalen til en hel uke – og med mye bredere deltakelse enn tidligere. Jeg er trygg på at dette vil være til berikelse for denne regionen. Gjennom å åpne for arrangementer i et større geografisk område gis flere muligheten til å få ta del i feiringen av kvensk språk og kultur!

Kipparinfestivaali/Kipparifestivalen 23. juli 2010

Samuli Kippari kom til Børselv midt på 1700-tallet og er av noen betegnet som den første som slo seg ned i bygda. Han kom roende ut fjorden med sin familie og kom først til Børselvnes. Fortellingen om han, som er nedtegnet av den finske folkelivsgranskeren Samuli Paulaharju, forteller at han klatret opp på Hestnesfjellet og gikk over til den andre siden. Så gikk han tilbake til sin familie og sa: ” Ikke gråt. Jeg har funnet en god og vakker plass. Der er det både trær og dyr. Der er det sel, fisk av alle sorter, det er laks i elva, havet er fullt av liv og furuskogen går helt ned til stranden.

Til denne vakre plassen, ønsket foreningen Børselv Kvenkulturfestival velkommen til kvenkulturfestival i juli. Festivalen kunne by på et spennende program som omfatter filmer, utstillinger, foredrag, paneldebatt, musikkpub, god gammeldags bygdefest, kulturkveld og mye annet.

Les programmet her

Kvensk dans som ikke fins

3. juli og 4. juli arrangeres en soloforestilling med en blanding av dans, teater og performance, med navnet “Kvensk dans som ikke fins”. Utgangspunktet for prosjektet har vært kvenene, deres historie og opplevelse av identitet i dag. I forestillingen setter Sunniva kvenenes historie i sammenheng med enkeltmenneskets behov for respekt og ønske om å få brukt sine ressurser. Den stiller spørsmål ved hva vi legger i begrepet identitet og hva vi opplever at vi er og rommer.

-en forestilling av og med Sunniva Huglen

Kvenkulturens fremtid

Mens våre siste språkbærere dør ut, kjemper den lille kvenbevegelsen med seg selv og mot klokka for å berge siste rest av kvenkulturen i Nord-Norge. Likevel skjer det ting så positivt og så energigivende for oss, at vi mer en noen gang begynner å få troen på at både språket og kulturen kan berges. Vi har en historisk sjanse til sammen å revitalisere noe vakkert og positivt for vår landsdel.

les resten av innlegget

Norsk-Finsk Forbund krever at de Norsk-Finske blir egen nasjonalminoritet

Nils Petter Pedersen fra Vestrejakobselv – Leder i Norske Finsk Forbund

I et høringssvar til rapportutkastet for Norges offisielle rapportering for oppfølging av rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter, ber Norsk-Finsk forbund om at de Norsk-Finske får status som egen nasjonalminoritet adskilt fra kvenene. Norsk-Finsk Forbund tar med det en kuvending i spørsmålet om nasjonalminoritetsstatus som virkemiddel for bevaring av språk og kultur.

Samtaler om styrket mediatilbud for kvener i Radio og TV

Møte mellom NKF og Programredaksjonen i NRK på Marienlyst 19. MAI

Marienlyst Språksituasjonen og vilkårene for kvensk språk er truet. Det er påkrevd med snarlige tiltak for at kvensk språk og kultur skal overleve. For at innsatsen for kvensk språk og kultur skal kunne ha en bærekraftig virkning ber, NKF/RK, Kveeninuoret om at sentrale politiske myndigheter og NRK å gi kvenene et medietilbud både i Radio, TV og Internett som vil være i tråd med det kvenske folk sitt behov og den Europeiske minoritetsspråkpakten sitt regelverk.

Representanter for den kvenske nasjonalminoriteten fikk gleden av å møte representanter for Programredaksjonen i NRK, og sammen drøftet man mulige tiltak og ideer for en økt kvensk satsning i NRK. NRK fikk hunnør for satsningen rundt Atamatka og Yr.no- kvensk satsning.

På møte deltok Egil Borch, nestleder i NKF, Ivar Johnsen Forbundssekretær i NKF og Eskild Johansen, styremedlem i Kveeninuoret, i tillegg til representant for programredaksjonen i NRK.

Fra NKFs hjemmeside

Les mer om tiltakene her

Tilbakeblikk på avdukingen av Kvenmonumentet i Vadsø i 1977

Kvenmonument/Invadringsmonumenter i Vadsø

Det er nå 33 år siden Kvenmonumentet/Kveenipatsas ble avduket i Vadsø. Monumentet står på en sentral plass i byen, og er reist til minne om den store finske innvandringen rundt 1850. Da monumentet ble avduket en solfylt junidag i 1977 var det en stor begivenhet i byen, og både den finske presidenten, den svenske og norske kongen var til stede under høytidligheten.

I den annledning har vi nå fått muligheten til å vise hele markeringen fra 1977 i Vadsø her på film.

Se filmene fra avdukningen her

Kvensk flaggsamarbeid i emningen i Norge, Sverige og Finland

Kvenene i Norge, Sverige og Finland jobber for felles flagg

I Sverige, nærmere bestemt Kiruna går diskusjonene høyt om hvilket kvenflagget som skal heises på merkedagen for kvenene. For tide er det tre aktive organisasjoner; Meanmaa, som jobber ut fra selve Tornedalen på begge sider av grensen med eget vedtatt flagg, – Kvenlandsforbundets, som operer utenfor Tornedalen i både Norge, Sverige og Finland, med sitt vedtatte flagg, og Svenske Tornedalingers Riksforbund, på svensk side av Tornedalen som ikke har vedtatt noen flagg. Disse organisasjonene jobber nå sammen med Norske Kveners Forbund for å få etablert et felles kvensk flagg.

Se forslagene her

En liten kvænpike og hennes bestevenn i etterkrigs-tidens Masjok

Masjok i Tana

Etter fem strabasiøse krigsår, 1940-45, måtte man ty til ekstraoridinære leker og lekekammerater. Som barn hadde man få sammenligningsgrunnlag. Etter krigen var det vanskelig å minnes det som var før krigen for ei som var født i 1936.
Skrevet, fortalt og tegnet av Ruth Bøyum, f. Mæntyjærvi

Jeg vokste opp i et læstadiansk hjem, uten kristen fanatisme. På gårdsbruket hadde vi kuer, sauer, kaniner, hund og katt. En hest var også et naturlig innslag. Det var blant disse man fant sin beste venn.

Les mer…

Kvenfolket

Her kan vi diskutere kvenbegrepet, nasjonalminoritetsstatus og vår egen kvenske tilhørighet. Alle er velkommen til å delta i diskusjonen, så lenge den foregår på en respektfull måte. Vi håper at folk skal føle seg trygge til å dele sin finske tilhørighet og bakgrunn med oss, og kanskje hvordan vi kan spille en rolle i dagens Nord-Norge.

Vi forbeholder oss retten til å slette innlegg som oppfattes som usaklig eller avsporing – vi aksepterer heller ikke anonyme ytringer.

Nyheter fra kvenske organisasjoner og institusjoner legges ut fortløpende.

Kvenske medier:

Institusjoner

Organisasjoner

Sosiale medier

Festivaler

Kvenske medier

Kvenske læremidler og språkutdanning

Kvenske nettressurser

Svensk-kvenske lenker

Sonen drives av Kvensk ungdomsnettverk – Kveeninuoret for kvenorganisasjonene

Hjemmeside : http://ungdom.kvener.no/

Tips meg gjerne på Ungdom@kvener.no

Bli med i Kvener ut av skapet! – på Facebook

Sjekk disse kvenske filmene
Mer om sonen

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.

Origo Kvenfolket er en sone på Origo. Les mer
Annonse